HÅLLBARHET


ABNET SÄTTER MILJÖN I FOKUS

Vi ställer höga miljökrav på oss själva, våra leverantörer och våra samarbetspartners.

Trygghet för dig som kund

ieasysystem North AB lägger stor vikt vid att ta ett miljöansvar och betonar kravet på hög säkerhet. Du som kund ska känna dig trygg med att använda våra produkter, utan att oroa dig för ditt välbefinnande eller att äventyra ditt miljöansvar. Med ABNET miljöanpassade produkter minskar du dina rengöringskostnader utan att kompromissa med kvaliteten. För oss går effektivitet, ekonomi och miljötänkande hand i hand.

Spara tid och pengar

Eftersom ABNET rengör alla vattentåliga ytor på djupet, behöver du inte köpa fler kemprodukter som annars skulle öka den negativa miljöpåverkan. Det finns heller ingen orsak till att skicka din personal på dyra säkerhetsutbildningar då ABNET ensamt löser ditt företags rengöringsproblem. Ju mindre antal olika rengöringsmedel du använder, desto färre förpackningar och transporter blir det. Det skonar både miljön och din plånbok.

Genom att du sparar tid, pengar och miljö, sänker du dina användningskostnader och gör samtidigt en god miljöinsats för dig, din personal och dina kunder.

Hälsa och hållbarhet

Biobaserad råvara och giftfria produkter minskar klimatpåverkan. ABNETs formula är utvecklad utifrån noggrant utvalda, ekologiska formler och är biologiskt nedbrytbar och helt giftfri. Produkterna innehåller inte heller några starka lösningsmedel eller miljöskadliga ämnen. ABNET:s produkter ersätter en rad olika rengörings-, avfettnings- och fläckborttagningsmedel. Dessutom djuprengör den alla vattentåliga ytor - inklusive skinn och textil.

Våra certifieringar

Oberoende certifieringar innebär att du som kund kan vara säker på att vi lever upp till dina högt ställda förväntningar. Vår produktion av ABNET produkter är kvalitetscertifierade enligt ISO-9001 och miljöcertifierade enligt ISO-14001. ieasysystem North AB följer gällande kemikalielagstiftning, däribland Kommissionens förordning, Europaparlamentets och rådets förordning, Europaparlamentets och rådets direktiv, transports förordningen: ADR, RID, ADN & IMDG, REACH förordningen och CLP-förordningen.

Vår miljöpolicy

  • Vår personal ska erbjudas arbete i en säker, hälsosam, motiverande och inspirerande miljö.
  • Vi ska tillvarata naturens resurser på ett hållbart sätt och verka för en ständig förbättring i detta viktiga arbete.
  • Forskning och utveckling, tillverkning och transporter liksom leverantörer ska kontrolleras noggrant så att all verksamhet sker med minsta möjliga miljöpåverkan.